Luna noiembrie vine nu doar cu ceaiuri calde & ?osete flau?ate, ci ?i cu numeroase lans?ri de produc?ii Netflix ce aduc în prim plan aventuri palpitante, ritmuri alerte ?i pove?ti ce fac ocolul p?mântului.

Afl? ce nout??i po?i s? urm?re?ti luna aceasta pe Netflix din 1 noiembrie 2021!

1 NOIEMBRIE 2021

The Claus Family ? Când bunicul lui se îmboln?ve?te subit, Jules, care detest? s?rb?torile, descoper? mo?tenirea magic? a familiei ?i î?i d? seama c? numai el ar putea salva Cr?ciunul.

2 NOIEMBRIE 2021

Camp Confidential: America?s Secret Nazis ? În acest scurt documentar de anima?ie, veterani din al Doilea R?zboi Mondial vorbesc despre tab?ra american? secret? unde solda?i evrei au interogat prizonieri nazi?ti.

Ridley Jones: Season 2 – Ridley î?i continu? aventurile al?turi de echipa sa curajoas?, î?i face noi prieteni, pleac? în misiuni ?i mai îndr?zne?e ?i î?i caut? Ochiul Busol?!

3 NOIEMBRIE 2021

Lords of Scam

The Harder They Fall – Proscrisul Nat Love vrea r?zbunare ?i porne?te c?lare împreun? cu banda sa pentru a-l învinge pe Rufus Buck, un criminal nemilos ajutat recent s? evadeze din închisoare.

4 NOIEMBRIE 2021

Catching Killers – Anchetatorii care au urm?rit uciga?i în serie infami dezv?luie detaliile tulbur?toare ?i terifiante ale cazurilor pe care le-au instrumentat cu eforturi uria?e.

5 NOIEMBRIE 2021

A Cop Movie ? Acest documentar la limita dintre realitate ?i fic?iune exploreaz? corup?ia din poli?ia mexican? prin experien?ele a doi poli?i?ti.

Big Mouth: Season 5 ? Confesiuni romantice, tirade furioase ?i zvonuri r?ut?cioase fac pr?p?d, iar viermi ?i zbur?tori î?i croiesc drumul c?tre inimile g??tii de la ?coala Bridgeton.

Glória ? Spionajul, minciunile ?i secretele domin? atmosfera în Glória do Ribatejo, în 1968, când un inginer de la Radio Europa Liber? comploteaz? în Portugalia R?zboiului Rece.

Love Hard ? Dup? ce-l întâlne?te pe F?t-Frumos online, o scriitoare din Los Angeles zboar? 5.000 de km s?-i fac? o surpriz? de Cr?ciun, dar cea surprins? va fi ea.

Meenakshi Sundareshwar ? O ocazie profesional? unic? for?eaz? un cuplu s? tr?iasc? separat ?i s? gestioneze greut??ile, poticnirile ?i situa?iile comice care se nasc din c?snicia lor la distan??.

The Club ?  În Istanbulul anului 1955, o mam? ?i o fiic? se reîntâlnesc dup? o desp?r?ire de 17 ani. Bazat pe o poveste adev?rat?.

The Unlikely Murderer – Mini seria ne prezint? modul în care un b?rbat care pretinde c? a asistat la asasinarea lui Olof Palme, prim-ministrul Suediei, ar putea s? scape nepedepsit pentru crim?.

We Couldn?t Become Adults – O cerere de prietenie îl face pe un pierde-var? de patruzeci ?i ceva de ani s? î?i aminteasc? de fostele iubiri din anii ?90 ?i de visele ?i speran?ele care s-au stins.

Yara ? O procuroare hot?rât? devine obsedat? de cazul unei fete de 13 ani disp?rute ?i nu se d? în l?turi de la absolut nimic pentru a afla adev?rul. Bazat pe un caz real.

Zero to Hero ? Bazat pe povestea adev?rat? a paralimpicului premiat So Wa-wai, care a reu?it s?-?i dep??easc? problemele personale ?i fizice cu ajutorul mamei lui.

Arcane ? Tensiunile dintre cele dou? ora?e ating cote maxime în timp ce noile inven?ii alimenteaz? o posibil? revolu?ie. În Piltover, Hextech democratizeaz? magia, în Zaun, un medicament transform? oamenii în mon?tri. Arcane îi aduce la via?? pe unii dintre cei mai cunoscu?i campioni din League of Legends.

Red Notice ? Interpolul emite o notificare ro?ie (un mandat pentru localizarea ?i arestarea celor mai c?uta?i infractori din lume), iar cel mai bun expert în profilare de la FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), trece la treab?. În c?ut?rile lui pe tot globul, se treze?te în mijlocul unui jaf îndr?zne? ?i se vede for?at s?-?i uneasc? for?ele cu cel mai mare ho? de opere de art? din lume, Nolan Booth (Ryan Reynolds), pentru a-l prinde pe cel mai c?utat ho? de opere de art? din lume, supranumit Nebunul (Gal Gadot).

Aventura ame?itoare care urmeaz? îi poart? pe cei trei în jurul lumii, pe ringul de dans, într-o închisoare izolat?, în jungl? ?i, cel mai grav pentru fiecare dintre ei, îi ?ine mereu unul în compania celuilalt. Din distribu?ia de excep?ie mai fac parte Ritu Arya ?i Chris Diamantopolous. Bazat pe scenariul lui Rawson Marshall Thurber (Agen?i aproape secre?i, Infernul din zgârie-nori) care semneaz? ?i regia ?i produs de Hiram Garcia, Dwayne Johnson ?i Dany Garcia din partea Seven Bucks Productions, compania Flynn Picture Co., care îi apar?ine lui Beau Flynn ?i Bad Version, Inc., compania lui Thurber, Red Notice este un joc sofisticat de-a ?oarecele ?i pisica (intervine ?i o a doua pisic?), ce ne poart? într-o c?l?torie prin întreaga lume.

6 NOIEMBRIE 2021

Father Christmas Is Back ? Patru surori mereu puse pe har?? înva?? rapid despre importan?a unei familii unite când, de Cr?ciun, tat?l demult înstr?inat î?i face apari?ia la fastuosul lor conac.

9 NOIEMBRIE 2021

A StoryBots Space Adventure

Swap Shop ? Ponturile din emisiunea radiofonic? ?Swap Shop: Schimburi profitabile? atrag colec?ionarii de ma?ini, benzi desenate, statui ciudate de clovni sau alte obiecte.

Your Life Is a Joke ? Comedianul Oliver Polak face cuno?tin?? cu celebrit??ile în locurile lor preferate, înainte de a le persifla în numere de stand-up pline de bune inten?ii.

10 NOIEMBRIE 2021

Animal ? Acest serial captivant urm?re?te cele mai maiestuoase creaturi ale lumii, surprinzând scene unice emo?ionante, dar ?i cumplite.

Gentefied: Season 2 – Familia Morales face totul ca s? împiedice deportarea b?trânului. Ana, Chris ?i Erik înfrunt? noi provoc?ri în vie?ile lor romantice ?i profesionale.

Passing ? În New Yorkul anilor ?20, o femeie de culoare î?i vede lumea dat? peste cap dup? ce în via?a ei apare o fost? prieten? din copil?rie care se d? drept alb?.

11 NOIEMBRIE 2021

7 Prisoners ? Un adolescent încearc? s? scape din ghearele unui traficant de carne vie ?i e nevoit s? aleag? între via?a dus? conform codului s?u moral ?i lupta pentru supravie?uire.

Love Never Lies ? ?ase cupluri se supun unui detector de minciuni cu scanare ocular? în acest reality-show unde minciuna cost?, iar adev?rul ?i încrederea aduc un premiu atractiv în bani.

15 NOIEMBRIE 2021

Lies and Deceit ? O profesoar? de literatur? î?i caut? dreptatea împotriva unui chirurg despre care pretinde c? ar fi violat-o, în vreme ce el neag? totul cu vehemen??.

16 NOIEMBRIE 2021

Johnny Test?s Ultimate Meatloaf Quest ? Înso?e?te-i pe Johnny ?i Dukey într-o aventur? interactiv? legendar?: g?sirea fripturii perfecte? care i-ar putea salva de cina mizerabil? preg?tit? de tat?l lor.

StoryBots: Laugh, Learn, Sing ? Înva?? împreun? cu Beep, Boop, Bing, Bang ?i Bo, care parcurg alfabetul muzical, de la antrenantul A, la m?rinimosul M ?i tocmai pân? la Z!

17 NOIEMBRIE 2021

Christmas Flow ? O iubire nea?teptat? se înfirip? de Cr?ciun între un rapper faimos ?i o jurnalist? tenace. Vor reu?i oare s? fac? rela?ia s? func?ioneze în ciuda diferen?elor dintre ei?

Prayers for the Stolen ? Într-o regiune de munte plin? de maci din Mexic, trei fete î?i g?sesc alinarea în prietenia dintre ele pentru a face fa?? tragediilor cauzate de un cartel de droguri.

Riverdale: Season 6 ?  ceast? dram? întunecat? cu adolescen?i revine cu al ?aselea sezon.

Tear Along the Dotted Line ? În timpul unei c?l?torii în afara ora?ului al?turi de prieteni, un desenator din Roma ?i con?tiin?a lui, un tatu, reflecteaz? asupra vie?ii ?i iubirii neîmp?rt??ite.

Tiger King 2 ? Nu crezi c? ar putea exista mai multe r?sturn?ri de situa?ie în aceast? poveste? Tiger King se întoarce cu un al doilea sezon care sap? mai departe misterele, nebunia ?i haosul care au captivat publicul din întreaga lume.

The Queen of Flow: Season 2 ? La mul?i ani dup? ce a c?utat s? se r?zbune, Yeimy duce o via?? lini?tit?. Îns? eliberarea lui Charly din închisoare ?i revenirea unui du?man schimb? totul.

18 NOIEMBRIE 2021

Carlos Ballarta: False Prophet ? Un spectacol de stand-up de la Carlos Ballarta, în limba spaniol?, urmeaz? s? fie lansat în 2021.

Dogs in Space ? În viitorul apropiat, savan?ii de pe P?mânt trimit o armat? de câini modifica?i genetic s? exploreze galaxia în c?utarea unei noi planete care s? le devin? cas?.

Lead Me Home ? În lupta pentru supravie?uire, persoanele f?r? ad?post din California au de suferit, pe m?sur? ce pre?urile caselor cresc ?i las? ?i mai mul?i oameni pe strad?.

The Princess Switch 3: Romancing the Star ? O relicv? nepre?uit? de Cr?ciun este furat?, iar Margaret ?i Stacy, sosia ei, apeleaz? la îndr?znea?a Fiona, copia fidel? a lui Stacy, ?i la fermec?torul ei fost iubit.

19 NOIEMBRIE 2021

Blown Away: Christmas ? Cinci concuren?i revin ?i umplu atelierul cu crea?ii festive în acest concurs cu tem? de s?rb?tori. Miza const? în 10.000 de dolari ?i titlul de cel mai bun sticlar.

Cowboy Bebop ? Un grup pestri? de vân?tori de recompense urm?re?te cei mai periculo?i infractori ai galaxiei. Ei salveaz? lumea? pentru o sum? potrivit?. Un serial de ac?iune.

Dhamaka ? Un fost prezentator de ?tiri cinic prime?te un apel alarmant în timpul emisiunii sale radio, dar aceast? ocazie de a-?i reînvia cariera vine cu o problem? de con?tiin??.

Hellbound ? Fiin?e nep?mântene împart pedepse sângeroase ?i damneaz? oamenii, determinând apari?ia unui grup religios care r?spânde?te teoria justi?iei divine.

Love Me Instead ? Mehmet Ada Oztekin regizeaz? aceast? dram? de familie despre reîntâlnirea dulce-amar? dintre tat? ?i fiic?.

Procession ? ?ase b?rba?i abuza?i sexual în copil?rie de membri ai clerului catolic î?i reg?sesc puterea în crearea de scurtmetrajele inspirate de traumele lor.

Reflection of You ? Via?a fabuloas? a unei pictori?e de succes începe s? se destrame când o fost? prieten? cu un viitor promi??tor revine în peisaj, îns? e doar o umbr? a ceea ce a fost.

The Mind, Explained: Season 2 ? Mintea are capacit??i uluitoare, dar ne poate sabota cele mai bune inten?ii. Descoper? ?tiin?a din spatele creativit??ii, sp?l?rii pe creier ?i multe altele.

Tick, tick?BOOM! ?  În pragul anivers?rii a 30 de ani, un compozitor talentat de muzic? de teatru se împarte între iubire, prietenie ?i presiunea de a crea ceva m?re?, cât mai are timp. Filme Netflix noiembrie 2021

20 NOIEMBRIE 2021

New World ? În acest reality-show cinci vedete fac strategii ?i se saboteaz? pentru a câ?tiga bani virtuali pe care îi vor încasa în ziua plec?rii de pe o insul? utopic?.

22 NOIEMBRIE 2021

Outlaws ? Un adolescent introvertit ajunge într-un grup de inadapta?i ?i realizeaz? în scurt timp c? este dep??it de situa?ie.

23 NOIEMBRIE 2021

Masters of the Universe: Revelation: Part 2 ? O b?t?lie groaznic? destram? Eternia, iar Teela ?i un grup neobi?nuit fac echip? pentru a salva universul. O continuare a serialului clasic din anii ?80.

Reasonable Doubt: A Tale of Two Kidnappings ? În acest serial documentar de la produc?torii filmului ?Presumed Guilty?, o simpl? tamponare într-un or??el de provincie duce la o poveste tulbur?toare despre nedreptate.

Waffles + Mochi?s Holiday Feast ? Lumea se adun? acas? la Gofre ?i Mochi, pentru un festin de Ghe?u?, s?rb?toarea de iarn? a p?pu?ilor. Exist? o singur? problem?: Ghe?u?ul nu exist?!

24 NOIEMBRIE 2021

A Boy Called Christmas ? Pornit într-o c?l?torie pentru a-?i g?si tat?l ?i a aduce acas? darul speran?ei, neînfricatul Nikolas î?i întâlne?te destinul într-un ?inut magic, locuit de spiridu?i.

Bruised ? O fost? vedet? MMA revine în cu?c? ?i lupt? pentru o ultim? ?ans? la izb?vire dup? ce fiul pe care l-a p?r?sit revine în via?a ei. Protagonist? ?i regizoare: Halle Berry.

Robin Robin ? În acest scurtmetraj stop-cadru, o pas?re crescut? de ?oricei se întreab? care e locul ei pe lume ?i pleac? într-o c?l?torie îndr?znea?? pentru a-l descoperi.

Selling Sunset: Season 4 ? Acest reality-show care prezint? elita agen?ilor imobiliari din Los Angeles revine cu al patrulea sezon.

True Story ? O oprire în turneu devine o chestiune de via?? ?i de moarte pentru un comedian dup? ce urm?rile unei seri cu fratele lui amenin?? s? distrug? tot ce a construit.

25 NOIEMBRIE 2021

F is for Family: Season 5 ? Aceast? comedie animat? vulgar? ?i nostalgic? revine cu un al cincilea sezon.

Super Crooks ? Johnny Bolt recruteaz? o trup? de r?uf?c?tori proscri?i pentru un ultim jaf, ?inta lor fiind un ?ef mafiot necru??tor. Oare ce-ar putea merge gre?it?

26 NOIEMBRIE 2021

A Castle For Christmas ? O scriitoare american? încearc? s? cumpere un castel sco?ian de la un duce moroc?nos care ezit? s? vând?, îns? tranzac?ia vine cu unele surprize pentru cei doi.

Dig Deeper: The Disappearance of Birgit Meier ? Dup? dispari?ia lui Birgit Meier în 1989, pistele gre?ite ale poli?iei duc la tergiversarea cazului timp de ani de zile. Dar fratele ei nu renun?? la c?utarea adev?rului.

Green Snake ? O femeie merge pân? în pânzele albe pentru a-?i salva sora. De la regizorul Amp Wong.

Light the Night ? În cartierul ro?u din Taipeiul anilor ?80, mama-san Rose ?i animatoarele dintr-un club de noapte popular se confrunt? cu iubiri ?i necazuri.

School of Chocolate ? Renumitul ciocolatier Amaury Guichon îndrum? opt cofetari foarte talenta?i pentru a le perfec?iona munca. Numai unul va câ?tiga o ?ans? de a-?i schimba cariera.

Spoiled Brats ? Trei surori r?sf??ate sunt for?ate s? î?i câ?tige existen?a dup? ce tat?l lor putred de bogat ?i bine inten?ionat pretinde c? a pierdut totul pentru a le da o lec?ie.

28 NOIEMBRIE 2021

Elves ? Doi fra?i în vacan?? pe o insul? izolat? dau peste ni?te elfi. Îns? ace?tia nu construiesc juc?rii de Cr?ciun, ci sunt înseta?i de sânge ?i terorizeaz? localnicii.

29 NOIEMBRIE 2021

14 Peaks: Nothing is Impossible ? Alpinistul Nims Purja conduce o trup? de ?erpa?i pentru a escalada 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în ?apte luni, doborând astfel recordul anterior, de ?apte ani.

30 NOIEMBRIE 2021

Charlie?s Colorforms City: Classic Tales with a Twist ? Charlie schimb? pove?tile clasice cu ajutorul figurilor geometrice ?i vrea s?-l aju?i! Viziteaz? un salon de basm, un bal al sirenelor sau aventureaz?-te în spa?iu! Filme Netflix noiembrie 2021

Charlie?s Colorforms City: Snowy Stories ? Charlie ?i noul lui prieten, Yetilda D. Yeti, pornesc împreun? într-o aventur? ame?itoare prin z?pad?!

Charlie?s Colorforms City: The Lost Valentines Musical ? Charlie Cupidon încearc? s? r?spândeasc? iubirea în Ora?ul formelor ?i al culorilor, în acest episod muzical special.

More the Merrier ? O comedie despre descoperirea propriei sexualit??i, avându-l ca regizor ?i coscenarist pe Paco Caballero (?Cites?).

The Summit of the Gods ? În aceast? adaptare a unei serii manga bazate pe un roman din 1998, o camer? foto Kodak atrage un fotojurnalist într-o aventur? pe Everest.

Sursa: www.mediaflux.ro | Bianca Ion

Similar Posts