În primul rând, ar fi bine s? cite?ti manualul de utilizare. ?tim, mai pu?in de 3% din ?oferi chiar citesc aceste instruc?iuni de utilizare, îns? ar fi bine s? ?tii c? acolo vei g?si ?i câteva rezolv?ri la posibile probleme.

Mai mult, vei afla ?i lucruri importante legate de între?inerea ma?inii, dar ?i cât de importante sunt anumite func?ii ale automobilului pe care tocmai l-ai cump?rat. ?ine aproape acest manual ?i utilizeaz?-l de câte ori crezi c? e nevoie, te va ajuta dac? vrei s? ?tii cum s? prelunge?ti durata de via?? a ma?inii tale.

Schimbul de ulei

Cu toate c? schimbul de ulei nu este atât de important în viziunea unor ?oferi, este bine s? ?tii c? acesta este esen?ial. În acela?i timp, schimbul de ulei în mod regulat o s? prelungeasc? ?i durata de via?? a motorului deoarece acesta este responsabil cu r?cirea anumitor piese din motor ?i cu lubrifierea acestora.

Atunci când întârzii schimbul de ulei, motorul nu mai func?ioneaz? la parametri optimi ?i acest lucru poate duce la stricarea acestuia. Este recomandat s? schimb?m uleiul în fiecare an sau la 10.000 de kilometri. Bineîn?eles, acestea sunt recomand?rile exper?ilor! Nu uita nici de antigel, lichid de frân? sau de schimbul filtrelor, sunt esen?iale dac? vrei s? ?tii cum s? prelunge?ti durata de via?? a ma?inii tale.

?ine ma?ina departe de razele soarelui

În cazul în care ai un garaj, ar fi bine s? profi?i ?i s? î?i ?ii ma?ina departe de soare de fiecare dat? când po?i. Razele ultraviolete pot afecta vopseaua ma?inii, dar din cauza temperaturilor extrem de ridicate ?i interiorul poate fi afectat. Dac? nu ai garaj, încearc? s? parchezi ma?ina la umbr?, iar astfel vei evita anumite nepl?ceri. Nu uita c? temperaturile ridicate de la interior pot afecta anumite componente de plastic, iar acestea în timp se pot rupe.

Evit? aglomera?ia

Dac? este posibil, ar fi bine s? evi?i orele aglomerate din trafic ?i s? pleci atunci când sunt mai pu?ine ma?ini pe strad?. Aglomera?ia afecteaz? nervii ?oferilor, dar ?i motorul, a?a c? îi poate reduce durata de via??.

Verific? presiunea în pneuri

Presiunea în pneuri ar trebui verificat? în mod constant. Astfel, te asiguri c? durata de via?? a anvelopelor va fi prelungit? ?i c? automobilul va consuma mai pu?in combustibil. Nu uita c? lucrurile mici sunt extrem de importante!

Spal? ma?ina regulat

Automobilul ar trebui s? fie cur??at în mod constant. Mai ales pe timp de iarn?, ar fi bine s? cure?i ma?ina în fiecare s?pt?mân?, deoarece sarea care este aruncat? pe drumuri va duce ?i la apari?ia ruginii. Nu uita c? o ma?in? ruginit? nu va lua ITP-ul, a?a c? o s? sco?i mai mul?i bani din buzunar.

Verific? regulat consumul ma?inii

Ar fi bine s? verifici ?i consumul ma?inii, iar dac? apare o dereglare s? faci o vizit? la un service specializat. Detectarea unei probleme din timp înseamn? costuri reduse, a?a c? vei evita anumite defec?iuni costisitoare din punct de vedere financiar.

Nu înlocui lichidul de parbriz cu ap?

De?i pare un lucru minor, ar fi bine s? nu înlocuie?ti lichidul de parbriz cu ap?. În primul rând, parbrizul nu va mai fi cur??at la fel de bine, iar dac? temperaturile scad, apa va înghe?a ?i din cauz? c? î?i m?re?te volumul, acel vas va fi spart.

Condusul sportiv cost?

Acest lucru l-am înv??at deja de la ?coala de ?oferi, îns? mul?i uit? ?i ajung s? pl?teasc? mai mult pentru între?inerea automobilului. Accelera?ia sau frâna trebuie c?lcate cu modera?ie, iar în acest fel automobilul t?u va rezista mai mult timp!

Sursa: www.cumsa.ro | Cristian Popescu

Similar Posts