O ma?in? este apreciat? prin patru din cele cinci sim?uri, dar unul dintre acestea poate face diferen?a dintre o ambian?? pl?cut? la bord ?i una imposibil?. Nu este vorba v?z, cum ar crede cei mai mul?i, ci de miros. Iat? cum scapi de mirosurile nepl?cute din ma?in?.

Indiferent de cauza mirosului, trebuie spus c? br?du?ii odorizan?i nu ajut? decât la mascarea acestuia, nu la eliminarea sa. Leacurile minune, gen cafea care s? absoarb? mirosul, sunt la fel de ineficiente. În plus, în câteva zile, cafeaua va ajunge s? împr??tie la rândul s?u mirosuri nepl?cute. Adesea, cea mai bun? metod? de a sc?pa de miros este s? cure?i cu sim? de r?spundere interiorul.

Elimin? în primul rând cauza mirosului nepl?cut

Indiferent de sursa mirosului, singura metod? care func?ioneaz? este eliminarea acesteia. Abia apoi are sens s? ajungi la pa?ii urm?tori ? eliminarea mirosului ?i odorizarea interiorului. Iat? care este procedura pentru cele mai frecvente cauze ale mirosurilor nepl?cute din ma?in?.

Resturi de mâncare ?i alte mizerii

Cauza mirosului este u?or de depistat. Arunc? imediat resturile de mâncare ?i alte mizerii r?mase în ma?in?. Apoi interiorul trebuie cur??at atent, inclusiv tapi?eria. Folose?te un spray pentru îndep?rtarea petelor pe tapi?erie ?i alte suprafe?e textile. Înainte de a folosi orice produs chimic testeaz?-l pe o suprafa?? ascuns? privirii.

Bacterii în sistemul de aer condi?ionat

Dac? aerul condi?ionat împr??tie un miros greu când este pornit sau oprit, este semn c? bacteriile ?i-au g?sit cas? bun? pe evaporator ?i în ventilator. Nu doar mirosul este problema ? aerul contaminat te poate îmboln?vi. În acest caz, instala?ia de aer condi?ionat trebuie dezinfectat?. Opera?ia poate fi executat? ?i în regie proprie, folosind fie un aerosol care se evapor? în interiorul ma?inii, fie o spum? care se împr??tie direct în evaporator.

Filtru de polen înfundat cu mizerii

Filtrul de polen poate fi cauza mirosurilor nepl?cute atunci când se umple cu mizerii. În timp, umezeala va duce la cre?terea coloniilor de bacterii în aceast? zon?. Prin urmare, se recomand? schimbarea filtrului de habitaclu o dat? pe an, chiar dac? produc?torul ma?inii poate indica un interval de doi ani. Alege un filtru cu carbon activ ? acesta cost? doar cu pu?in mai mult, dar te va proteja nu doar de praf ?i polen, ci ?i de compu?ii chimici din aer.

Fumul de ?igar?

Dac? ma?ina a fost folosit? de un fum?tor, mirosul din interior este foarte dificil de eliminat. Pentru o ?sc?pare?, po?i încerca cu aerisire ?i leacuri tradi?ionale, dar, dac? fumatul în ma?in? este ceva obi?nuit, doar o cur??are profesionist? te mai poate ajuta.

Umiditatea din interior

Dac? mirosul este umed, igrasios, este semn c? nivelul umezelii din ma?in? este prea mare. Cauzele pot fi variate ? acumularea de ap? în anumite zone, filtrul de polen înfundat sau intrarea în ma?in? cu hainele ude de la ploaie. În comer? se g?sesc produse dezumidificatoare speciale pentru ma?ini. Alternativ, siliconul pentru litiera pisicii este foarte eficient. Folosirea regulat? a aerului condi?ionat poate reduce, de asemenea, nivelul de umiditate din interior.

Solu?ia final?

Dac? nicio solu?ie indicat? mai sus nu te scap? de mirosul nepl?cut, este momentul s? apelezi la o solu?ie de cur??are profesional?. Un tratament cu ozon al interiorului te va sc?pa, cu siguran??, de mirosuri, dac? acestea au o cauz? natural?. Prin urmare, nu te ajut? în cazul mirosurilor produse de substan?e chimice.

Apari?ia mirosurilor nepl?cute în ma?in? poate fi prevenit? printr-o igien? corect? a interiorului. Arunc? gunoiul ?i mizeriile din ma?in? cât mai des, nu l?sa scrum ?i ?ig?ri în scrumier? ?i cur??? interiorul cel pu?in de dou? ori pe an. Verific? filtrul de polen, chederele ?i fantele de drenaj pentru a p?stra aerul din interior uscat. P?streaz? instala?ia de aer condi?ionat curat? ?i opre?te-o întotdeauna cu câteva minute înainte de a ajunge la destina?ie. În felul evaporatorul se va usca ?i nu va permite dezvoltarea bacteriilor.

Sursa: www.promotor.ro

Similar Posts