Iat? ce po?i s? faci pentru a men?ine r?coare în cas?, dar în acela?i timp s? te asiguri c? factura de la energie electric? nu va cre?te peste m?sur?.

1. Înainte de toate, nu uita c? ?i aparatul de aer condi?ionat are nevoie de o verificare sau chiar de o înlocuire, dac? ai unul vechi. Filtrele aparatului trebuie cur??ate, deoarece unul murdar poate cre?te consumul de energie cu pân? la 15%.

2. Dup? ce te-ai asigurat c? aparatul de aer condi?ionat func?ioneaz? perfect, ar fi bine s? ?tii ?i cum s? setezi temperatura. Majoritatea dintre noi au tendin?a s? selecteze o temperatur? de 18-19 grade Celsius, dup? ce au petrecut o zi întreag? la temperaturi foarte înalte. Ei bine, dac? termostatul este setat la temperaturi de peste 23 de grade Celsius, consumul de energie scade cu pân? la 15%. Dac? vrei o temperatur? mai mic?, a?teapt?-te ?i la un consum mai mare de energie electric?. ?i mai ad?ug?m un lucru: nu este chiar s?n?tos s? stai la o temperatur? foarte sc?zut? ?i apoi s? ie?i în ?cuptorul? de afar?!

3. Un alt mod de a sc?dea valoarea facturii la energie electric? este s? închizi u?ile la camerele pe care nu le folose?ti. În acest fel, r?cirea casei se face în mod eficient ?i doar în camerele unde stai.

4. Î?i po?i instala o lustra cu ventilator de tavan. Cu toate c? acest ventilator nu scade temperatura aerului, acest ventilator poate fi folosit în combina?ie cu un aparat de aer condi?ionat. Astfel, po?i ridic? temperatura de r?cire a aparatului de aer condi?ionat, iar ventilatorul î?i va r?cori mai bine cas?.

5. O alt? solu?ie este s? î?i montezi folii de protec?ie UV pe geamuri. În acest fel, se va respinge energia care provine de la soare, iar interiorul casei tale nu se va mai înc?lzi atât de tare. Totodat?, vei face economii ?i pe timp de iarn?, deoarece c?ldura de la interior nu se va mai pierde atât de mult.

6. Dup? ce a trecut c?ldura din timpul zilei este recomandat s? deschizi geamurile pe timpul nop?ii. De asemenea, î?i recomand?m ca pe timpul zilei s? ?ii jaluzelele sau drapeliile trase ?i ferestrele închise. Astfel, c?ldura de afar? nu va intra în cas? ?i nu vei mai consuma foarte mult? energie electric? pentru a r?ci camerele.

7. Nu uita c? ?i apa cald? pe care o folose?ti poate s? creasc? factura la energie electric?, asta dac? ai o central? montat? în apartament. Dac? o s? scazi temperatura apei calde cu câteva grade Celsius, o s? scazi ?i valoarea facturii. ?i în plus, o s? faci ?i un du? r?coritor!

Sursa: www.cumsa.ro

Similar Posts