Când te hot?r??ti s? pui bani deoparte, internetul vine cu solu?ii infinite: zeci de aplica?ii, tabele, citate de motiva?ie ?i self-care, dar înainte de toate astea ai nevoie de altceva. Ai nevoie de planificare, r?bdare ?i rutin?, dar î?i explic? mai multe un consultant financiar.

Metoda 10% din salariu

Înainte de toate, trebuie s? în?elegi c? nu e greu deloc s? î?i controlezi veniturile ?i cheltuielile, indiferent cât câ?tigi. Iar s? pui bani la pu?culi?? e un prim pas în acest sens ?i una dintre cele mai simple metode s-o faci e s? salvezi 10% din salariu, recomand? Roxana.

E o metod? simpl?, iar dup? ce o s? vezi rezultatele o s? î?i intre în reflex s? tot pui deoparte bani în felul ?sta. Câ?tigi 3.000 de lei, atunci pui deoparte 300 de lei în fiecare lun?. La nivel psihologic metoda asta î?i d? un oarecare confort pentru c? ?tii c? ai ni?te bani pu?i deoparte. Dup? câteva luni o s? te obi?nuie?ti ?i s? vrei s? faci ?i altele, cum ar fi, de exemplu, s? î?i închizi mai repede creditul la cas?. A?a po?i s? ajungi s? pui 15% deoparte, iar acei 5% în plus o s? te ajute s? î?i închizi creditul mai repede?, explic? Roxana Bucur.

Prive?te procentul 10% ca pe un impozit: nu mai câ?tigi 3.000 de lei, ci 2.700 de lei. ?i dac? asta nu func?ioneaz?, seteaz?-?i un scop clar: poate o vacan?? sau î?i dore?ti o cas?, pl?nuie?ti s? faci un copil, vrei s? pui deoparte pentru momente negre (se stric? ma?ina ori vreun obiect casnic din cas? etc). Dup? ce ai con?tientizat obiectivul ?i ai început s? salvezi bani o s? ai o siguran?? financiar?.

Metoda planific?rii cheltuielilor

O alt? metod? prin care po?i s? î?i mai controlezi cheltuielile ar fi s? gânde?ti anticipat.

Dac? ?tii c? iarna pl?te?ti 250 lei la între?inere, po?i s? faci din var? un plic în care s? pui lunar 250 lei. La fel, dac? vrei s? î?i iei haine noi: s? zicem c? vrei s? î?i iei haine noi de dou? ori pe an, în valoare total? de 4.000 de lei. În cazul ?sta, împar?i suma la cele 12 luni ale anului ?i pui deoparte în fiecare lun?. În cazul în care vrei s? ie?i mai mult în ora?, la fel, faci un plic în care virezi lunar cât crezi c? o s? cheltui. La fel ?i în cazul vacan?elor?, sf?tuie?te Roxana Bucur.

F?-?i un sistem de la care s? nu te aba?i

O schem? care poate func?iona dac? te ?ii de ea, potrivit Roxanei Bucur, este urm?toarea – pui bani deoparte în func?ia de ziua lunii. Azi e data de întâi a lunii? Pui un leu deoparte. Suntem pe data de ?ase? Pui ?ase lei deoparte. ?i tot a?a. E o metod? simpl? ?i distractiv? dac? reu?e?ti s? salvezi bani în fiecare zi în felul ?sta.

Dar dac? la început î?i e greu s? pui deoparte în felul ?sta, atunci începe altfel – pune deoparte un leu pe zi pân? la ziua a zecea a lunii. Apoi, odat? cu ziua a 11-a pune câte un leu în plus peste, în func?ie de ultima cifr? a num?rului. Pe 12 pune deoparte doi lei! ?i tot a?a.

F? bani cu lucrurile din cas? pe care nu le mai folose?ti

Foarte multe persoane au început în pandemie s? redecoreze, s? schimbe mobila, dar au constat c? se mai împiedic? de unele lucruri de care nu au neap?rat nevoie. Asta e o alt? metod? prin care s? î?i organizezi finan?ele. Po?i s? recondi?ionezi mobil? ?i s? o vinzi, de exemplu. Sau po?i s? ajungi s? faci o afacere din asta sau s? faci totul în regim de freelancing. D? o nou? folosin?? obiectelor vechi!

Sursa: www.lovedeco.ro

Similar Posts