Copiii de la o anumit? vârst? î?i diversific? preferin?ele pentru citit. Nu mai sunt atra?i doar de c?r?ile cu ilustra?ii ?i un text scurt. Ei au nevoie de pove?ti mai complexe, de personaje misterioase care se avânt? în aventuri fascinante ?i de o adev?rat? lume care s? li se înf??i?eze în fa?a ochilor.

Porne?te în aceast? aventur? a c?ut?rii, spre fascinanta ?i cuprinz?toarea lume a c?r?ilor pentru pre?colari, ?colari ?i adolescen?i ?i ia recomand?rile noastre drept busol?. Nu î?i vor ar?ta destina?ia final?, dar c?l?toria prin paginile c?r?ii va fi o r?splat? pe m?sur?. Restul aventurii ?ine de tine.

7 recomand?ri de lectur? pentru copiii de 6-10 ani:

 • ?Pinnochio?, de Carlo Collodi

Romanul Pinocchio ne poveste?te la început despre Gepetto, un tâmplar dintr-un mic or??el italian, care g?se?te într-o bun? zi o buturug? n?zdr?van?, din care ciople?te o p?pu?? de lemn pe care o boteaz? Pinocchio. A?a începe povestea lui Pinocchio, o p?pu?? de lemn, care trece printr-o mul?ime de peripe?ii, din care înva?? ce înseamn? s? fii bun ?i ascult?tor. Drept recompens?, ?Zâna cea Bun?? îl va transforma într-un b?ie?el adev?rat.

 • ?Tinere?e f?r? b?trâne?e ?i via?? f?r? de moarte?, de Petre Ispirescu

Acest basm concentreaz? îns??i esen?a condi?iei umane: dorin?a de a atinge idealuri de neatins, limitele fericirii, sensul devenirii, moartea care nu poate fi învins? decât simbolic, libertatea ca op?iune limitat?.

 • ?Hansel ?i Gretel?, de Fra?ii Grimm

Aventurile a doi fra?i, în c?utarea drumului lor spre cas?. Ei înva?? ce înseamn? saa se bazeze unul pe altul ?i de asemenea, cum s? se fereasc? de pericolele care apar în via??. Vrajitoarea cea rea dispare ?i cei doi copii se reîntâlnesc cu tat?l lor iubitor, care nu-i va mai p?r?si niciodat?.

 • ?Muc cel mic?, de Wilhelm Hauff

Povestea Muc cel mic este pres?rat? cu înv???minte, fiind o aventur? neîncetat? în care eroul î?i caut? neobosit locul în lume. Este o poveste care exemplific? acceptarea diversit??ii ?i sugereaz? c? oamenii se nasc cu o rezerv? nelimitat? de iubire, f?r? a ?ti ce înseamn? discriminarea ?i c? este important s? îi trat?m pe to?i cei din jur cu dragoste ?i respect.

 • ?Vr?jitorul din Oz?, de L.Frank Baum

Luat? pe sus de o tornad?, Dorothy ajunge pe t?râmul fantastic al lui Oz. Lumea pres?rat? cu Munchinezi juc?u?i, p?duri fermecate, c?su?e din por?elan ?i vr?jitoare îi pune la numeroase încerc?ri pe Dorothy ?i pe noii ei tovar??i de drum: Sperie-Ciori, Omul de Tinichea ?i Leul cel fricos. Îns? c?l?torii sunt foarte hot?râ?i: vor s? ajung? la Cetatea de Smarald ?i s?-l cunoasc? pe Marele Vr?jitor

 • ?Heidi, feti?a mun?ilor?, de Johanna Spyri

Heidi se indragosteste de viata simpla si plina de bucurii pe care o duce in munti, alaturi de prietenul ei, Peter, pastorul turmei de capre. Dar este nevoita sa plece si sa traiasca la Frankfurt in casa familiei Sesemann, unde trece prin situatii hazlii in incercarea de a evada si a se reintoarce in muntii ei dragi.

 • Seria ?Micii mei eroi?, care include volumele: Leonardo Da Vinci, Nelson Mandela, Albert Einstein, Marie Curie, Marco Polo, Mahatma Gandhi, Wolfgang Amadeus Mozart, Amelia Earhart, Galileo Galilei, Anne Frank, Charles Darwin, Neil Armstrong, Michelangelo Buonarroti, Jane Goodall, Arhimede, Jules Verne, Martin Luther King, Frida Kahlo, Socrate, Platon, Pele, Hypatia, Cleopatra, Jane Austen, Antoni Gaudi, Rosa Parks, Agatha Christie, Roald Dahl, Coco Chanel, Roald Amundsen, Anna Pavlova, Virginia Woolf, Ernest Shackleton, Pablo Neruda, Florence Nightingale, Astrid Lindgren, Victor Hugo, Mary Shelley, Rene Descartes, Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Abraham Lincoln.

O colec?ie de c?r?i create special pentru a-i apropia pe cei mici de marile idei ?i valori ale lumii. Fiecare protagonist î?i spune povestea la persoana I, amintind mai ales de momentele importante ale vie?ii lui. Eroii sunt prezenta?i nu numai prin prisma realiz?rile lor, ci mai ales prin felul în care le-au ob?inut.

8 recomand?ri de lectur? pentru copiii de 10-12 ani:

 • ?Amintiri din copilarie?, de Ion Creang?

Este un roman autobiografic, care evoc? via?a satului românesc din a doua jum?tate a secolului al XIX-lea. În partea întâi, Ion Creang? descrie satul natal ?i ?coala unde înva?? ?i Nic?, personajul central al operei. Prima ruptur? de vatra satului o sufer? Nic? atunci când pleac? la ?coal? la Bro?teni. B?iatul tr?ie?te cu aceast? ocazie întâmpl?ri inedite. În partea a doua, autorul reînvie chipul mamei sale cu un lirism nostalgic. Aceast? parte cuprinde întâmpl?rile celebre: La cire?e, Pup?za din tei ?i La sc?ldat.

 • ?Dl. Goe?, de I.L. Caragiale

Personajul principal este un elev cu rezultate slabe la înv???tur?, pe care ?mami?ica, mam’mare ?i tanti Mi?a? decid s? îl r?sfe?e cu o vizit? la Bucure?ti pentru a-l motiva s? nu mai r?mân? repetent ?i anul acela. Mentalitatea ?i comportamentul personajelor sunt excelent puse în valoare cât a?teapt? trenul ?i în timpul c?l?toriei propriu-zise.

 • ?Aventurile lui Tom Sawer?, de Mark Twain

Copilul s?rac ?i orfan Tom Sawyer este crescut împreun? cu fratele s?u vitreg Sid ?i veri?oara Mary de m?tu?a Polly în satul american ?St. Petersburg?. Autorul prezint? cu simpatie, în?elegere ?i umor, aventurile personajului s?u principal, o povestire care îl face pe cititor s?-?i reaminteasc? de zilele fericite ?i f?r? griji ale copil?riei sale.

 • ?O c?l?torie spre centrul pâmântului?, de Jules Verne

Sunt povestite aventurile profesorului Otto Lidenbrock înso?it de nepotul s?u Axel ?i de Hans, c?l?uza islandez?, într-o c?l?torie periculoas? ?i fascinant? spre centrul P?mântului.

 • ?Oliver Twist?, de Charles Dickens

Oliver Twist era un baiat palid, slab si mai degraba scund pentru varsta lui. Dar fusese inzestrat de natura sau primise mostenire din familie o fire puternica.? Descopera aventurile lui Oliver Twist in aceasta capodopera a literaturii clasice.

 • ?Cartea junglei?, de Rudyard Kipling

Este o culegere de povestiri scrise de renumitul autor în perioada în care a tr?it în Vermont. Cea mai cunoscut? parte cuprinde trei povestiri despre aventurile unui ?pui de om? abandonat, Mowgli, crescut de lupi în jungla indian?. Probabil, cele mai cunoscute dintre celelalte sunt „Rikki-Tikki-Tavi”, povestea unei viteze manguste, ?i „Toomai al elefan?ilor”, povestea unui tân?r îmblânzitor de elefan?i.

 • C?l?toriile lui Gulliver ? Jonathan Swift

Este un roman în patru p?r?i scris sub pseudonimul de Dr. Lemuel Gulliver, în care fantezia autorului se împlete?te cu o aspr? satir? social?. Sunt descrise aventurile naivului Dr. Lemuel Gulliver, medic ?i c?pitan de corabie, scrise la persoana întâi, în diverse ??ri imaginare.

 • ?Gradina secret??, de Frances Hodgson Burnett

Cartea prezint? povestea unei feti?e din India r?mas? orfan? dup? ce holera îi secer? pe to?i cei apropia?i, ea fiind nevoit? s? plece în Anglia, la conacul unchiului Archibald Craven. La mo?ia sumbr? a unchiului s?u, se simte dezn?d?jduit? ?i singur?. Îns? casa se dovede?te a fi plin? de secrete captivante. Mai mult, în spatele unei por?i acoperite cu ieder? se afl? o gr?din? care a?teapt? s? fie descoperit?.

8 recomand?ri de lectur? pentru copiii de 12-14 ani:

 • ?La Medeleni?, de Ionel Teodoreanu

Este o trilogie a c?rei ac?iune se petrece în satul Medeleni, urm?rind adolescen?a protagoni?tilor. Autorul surprinde un ritm ?i un stil de via?? deja modernist, sincron cu cel occidental. Preocup?rile sportive ale tinerilor, automobilul, cinematograful, petrecerile de liceeni prefigureaz? deja atmosfera anilor ?20.

 • ?Col? alb?, de Jack London

Este povestea unui animal trei sferturi lup, un sfert câine, al c?rui drum prin via?? parcurge mai multe etape: câine de sanie al unui indian, câine de lupt? al uni om dement ?i în final ajunge în mâinele unui om iubitor, care îi arat? c? exist? dragoste ?i bun?tate ?i c? nu to?i oamenii sunt r?i. Ceea ce atrage ?i fascineaz? la aceast? povestire este percep?ia vie?ii prin mintea unui animal.

 • ?Cronicile din Narnia?, de C.S. Lewis

Narnia se g?se?te la ananghie. Un fals Aslan cutreier? ?ara. Singura speran?? este ca Jill ?i Eustace, vechi prieteni ai Narniei, s? fie în stare s?-l g?seasc? pe adev?ratul Aslan ?i, astfel, s? readuc? pacea în ?inut. Sarcina lor e grea fiindc?, a?a cum spune Centaurul, ?Stelele nu mint niciodat?, pe când Oamenii ?i Fiarele, da?.

 • ?Winnetou?, de Karl May

Romanele din seria Winnetou simbolizeaz?, într-o anumit? m?sur?, dorin?a romantic? pentru o via?? simpl?, în strans? leg?tur? cu natura. Nara?iunea romanelor este la persoana întâi, din prisma lui Old Shatterhand, care îl întâlne?te pe Winnetou. Între cei doi se stabile?te o prietenie trainic?; cei doi dau dovad? de abilit??i de lupt? deosebite, îns? ?i de compasiune fa?? de oameni, portretizând credin?a în bun?tatea intrinsec uman?, constant amenin?at? de inamicii r?uvoitori.

 • ?Toate pânzele sus?, de Radu Tudoran

Anton Lupan, un român ?colit la Paris, care porne?te în 1881 în c?utarea bunului s?u prieten, Pierre Vaillant, care disp?ruse pe mare. La bordul goeletei lui, Speran?a, Anton adun? oameni unul ?i unul: neînfrica?i, omeno?i ?i dornici de aventur?. Între ei se leag? o prietenie trainic? ?i împreun? cutreier? m?ri ?i oceane, ?in piept pira?ilor ?i stihiilor naturii, ?i î?i înfrunt? propriii demoni.

 • ?Elevul Dima dintr-a ?aptea?, de Mihail Drume?

Romanul desf??oar? în fa?a cititorilor s?i aventurile lui Grig Dima care, dup? ce-?i petrece prima parte a vie?ii la Londra, se mut? la liceul Mihai Bravu din Craiova. Aflat la vârsta adolescen?ei, când libertatea e deplin?, iar visele sunt tr?ite su maxim? intensitate, eroul descoper? dragostea ?i odat? cu aceasta fericirea, dar ?i mecanismele unei lumi ruinate, pe care î?i dore?te s-o schimbe.

 • ?Robinson Crusoe?, de Daniel Defoe

Este un roman care prezint? un om care a r?mas singur pe o insul? tropical? din largul coastei Venezuelei de ast?zi, descriind supravie?uirea ?i via?a acestuia dup? naufragierea sa, timp în care întâlne?te locuitori nativi ai Americii, captivi ?i marinari r?scula?i, înainte de a fi salvat. Este o carte despre dorul de aventuri, lupta pentru supravie?uire ?i adaptare, prietenii nea?teptate, inventivitate ?i speran??.

 • ?1001 de nop?i?, de Eusebiu Camilar

Pove?ti clasice ce stârnesc fascina?ia cititorilor ?i îi transport? în lumea magic? a lui Alladin, a lui Sindbad marinarul, Alibaba ?i a celor 40 de ho?i. Este o colec?ia de basme arabe neîntrecute în farmec.

12 recomand?ri de lectur? pentru adolescen?i (15-18 ani):

 • Seria ?Cire?arii?, de Constantin Chiri??

Este un ciclu de romane care înf??i?eaz? în mai multe episoade aventurile unui grup de ?apte tineri, intitulat ?Cire?arii?, compus din Victor, Ionel, Dan, Maria, Ursu, Tic ?i Lucia.

 • ?Cei trei muschetari?, de Alexandre Dumas

Descopera aventurile vitejilor muschetari Athos, Portos, Aramis si ale neinfricatului D’Artagnan in Franta anilor 1625. Textul este repovestit si adaptat de Jean-Francois Patarin, fiind completat cu ilustratii color de Fabien Jacques.

 • ?Aventurile lui Huckleberry Finn?, de Mark Twain

Romanul prezint? continuarea povestirilor din „Aventurile lui Tom Sayer”, avându-l în rolul principal pe Huck Finn, un mic Gavroche dintr-un or??el sudist de pe malurile fluviului Mississippi. În peripe?iile lui spre libertate, Huck este înso?it de Jim, un negru care fuge de la st?pâna sa când afl? c? aceasta vrea s?-l vând?, ?i c?ruia Huck îi promite s?-l înso?easc? spre Nordul unde nu mai exist? sclavie.

 • ?Romanul adolescentului miop?, de Mircea Eliade

Romanul este bazat pe via?a lui Eliade la liceu ?i spune povestea unui adolescent precoce cu ambi?ii literare. Prezint? un tân?r b?iat care se confrunt? cu problemele adolescen?ei, dar mai ales cu rigorile sistemului de înv???mânt care nu se conformeaz? nevoilor lui intelectuale.

 • ?Legendele Olimpului?, de Alexandru Mitru

Este o lucrare în dou? p?r?i (?Zeii? ?i ?Eroii?) în care sunt narate faptele legendare ale personajelor din mitologia greac? într-o manier? pl?cut?, simpl?. Prezint? cele mai interesante ?i cunoscute mituri, legende ?i versuri ?i ilustreaz? imaginea de legend? a timpurilor demult apuse.

 • Seria ?Harry Potter?, de J.K. Rowling

Cele 8 volume trateaz? o lume a vr?jitorilor, protagonist fiind un tân?r vr?jitor numit Harry Potter, al?turi de prietenii lui Ron Weasley ?i Hermione Granger. Povestea se desf??oar? în cea mai mare parte la Hogwarts, ?coala de Magie, Farmece ?i Vr?jitorii, o ?coal? pentru tinerii vr?jitori ?i magicieni.

 • ?Fra?ii Jderi?, de Mihail Sadoveanu

Trilogia este o epopee care reconstituie timpul ?i atmosfera din epoca de str?lucire a domniei lui ?tefan cel Mare, cuprins? în perioada 1469 – 1475, dar în acela?i timp o cronic?, o legend?, un poem folcloric, un roman realist, un roman de aventur?, un roman de dragoste, un roman de familie, un roman social. 

 • ?Contele de Monte Cristo?, de Alexandre Dumas

Romanul poveste?te via?a lui Édmond Dantes care a fost închis, fiind considerat informator al ?Uzurpatorului? (Napoleon Bonaparte). A fost arestat de c?tre autorit??i chiar în ziua logodnei sale cu Mércedes ?i dus la închisoarea din satul s?u, urmând ca apoi s? fie judecat de c?tre procurorul de Villefort. 

 • ?Mândrie ?i prejudecat??, de Jane Austen

Romanul are ca tem? principal? orgoliul de clas? al domnului Darcy ?i prejudecata domni?oarei Elizabeth Bennet în confrontul acestuia. Ac?iunea romanului se concentreaz? asupra evenimentelor ce au loc în interiorul familiei Bennet compus? din domnul ?i doamna Bennet ?i cele cinci fiice.

 • ?Trilogia Jocurile Foamei?, de Suzanne Collins

Este o serie distopic?, extrem de captivant?, plin? de ac?iune, în care ritmul este sufocant de alert, îns? ridic? ?i multe teme de gândire, de ordin etic, social ?i moral. Puterea absolut? corupe absolut, iar oamenii, în anumite condi?ii, se pot dezumaniza în feluri inimaginabile.

 • ?Mizerabilii?, de Victor Hugo

Romanul urm?re?te via?a ?i interac?iunile dintre mai multe personaje pe o perioad? de dou?zeci de ani, începând cu anul înfrângerii finale a lui Napoleon. Se analizeaz? natura binelui ?i a r?ului, a legii, într-o poveste care înf??i?eaz? istoria Fran?ei, arhitectura Parisului, politica, filozofia moral?, justi?ia, religia ?i diferitele tipuri ale iubirii romantice.

 • ?De veghe în lanul de secar??, de J.D. Salinger

Este un roman ce nareaz? povestea unui adolescent care nu reu?e?te s? ajung? la un nivel în care s? conve?uiasc? cu cei din jurul s?u. Holden Caulfield e un b?iat inteligent ?i plin de idei ?i principii contradictorii societ??ii în care acesta trebuie s? tr?iasc?. Acest roman impresioneaz? prin autenticitatea sa, stilul pe care îl abordeaz? ?i complexitatea personajelor.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *