Exist? perioade în care nop?ile albe sunt inevitabile, fie c? trebuie s? termini lucrarea de diserta?ie sau poate un membru al familiei a fost internat pe nepreg?tite în spital. Îns?, ar trebui s? fim con?tien?i de efectele extrem de d?un?toare pe care nop?ile albe le pot avea asupra corpului ?i creierului.

Oamenii de ?tiin?? din Norvegia au analizat în detaliu posibilele consecin?e ale nop?ilor albe asupra s?n?t??ii, iar rezultatele sunt cu adev?rat îngrijor?toare.

Cercet?torii au recrutat 21 de b?rba?i tineri ?i s?n?to?i pentru a trece printr-o serie de teste de imagistic? a tensorului de difuzie (DTI ? Diffusion Tensor Imaging), care indic? difuziunea apei din corp ?i s?n?tatea sistemului nervos.

Voluntarii au stat treji timp de 23 de ore, iar pentru a permite condi?ii de control, ace?tia au avut voie s? consume alcool, cofein? sau nicotin? în timpul studiului. Îns?, înainte de scanarea cu DTI, voluntarii nu au avut voie s? consume alimente.

Schimb?ri ?semnificative? în substan?a alb? din creier dup? o noapte alb?

Studiul din 2015 a ar?tat schimb?ri ?semnificative? în substan?a alb? din creier dup? o noapte alb?, descoperind c? ?privarea de somn a fost asociat? cu anizotropie frac?ionat? r?spândit??. Schimb?rile au fost observate în tot creierul.

Cu alte cuvinte, aceasta este degradarea ?re?elelor de leg?tur?? din interiorul creierului, ceva ce ai fi sim?it ?i tu dac? ai încercat s? î?i pui gândurile în ordine dup? o noapte alb?.

Îns?, nu este foarte clar cât de permanente au fost schimb?rile. Ar putea oare un somn lung în urm?toarea noapte s? repare tot ce a fost stricat? De asemenea, mai trebuie aflat ?i dac? ace?ti factori contribuie la schimb?rile din compozi?ia ?esutului neuronal.

Insuficien?a cronic? a somnului ar putea duce la schimb?ri pe termen lung în creier

Ipoteza mea este c? efectele presupuse ale unui nop?i albe asupra substan?ei albe sunt de termen scurt ?i pot fi inversate dup? câteva nop?i cu somn normal, a explicat Torbjørn Elvsåshagen, autor principal al studiului.

Cu toate acestea, a fost teoretizat faptul c? insuficien?a cronic? a somnului ar putea duce la schimb?ri pe termen lung în structura creierului. Aceste ipoteze înc? trebuie clarificate?, a ad?ugat Elvsåshagen.

Creierul va începe s? se m?nânce pe sine din cauza lipsei de somn

Doi dintre participan?i nu au prezentat acela?i tipar comportamental al creierului ca restul voluntarilor, ceea ce indic? faptul c? unii dintre noi ar putea avea corpuri mai protejate împotriva efectelor nop?ilor albe, potrivit Science Alert.

Acesta a fost un studiu restrâns, a?a c? rezultatele trebuie interpretate cu precau?ie. Îns?, mul?i al?i cercet?tori sunt interesa?i de aceea?i ipotez?. A fost dovedit c? lipsa de somn interfereaz? cu genele ?i creierul, a?a c? este o problem? important?. Spre exemplu, creierul va începe s? se m?nânce pe sine dac? nu prime?te îndeajuns de mult somn, au descoperit cercet?torii italieni în 2017.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts