Construirea unei cariere de succes ?i posibilitatea de a vedea lumea merg mân? în mân? atunci când dispui de echilibru, dorin?a ?i inteligen?a în calcularea bugetului, dar ?i a timpului.

Lisa Xia, expert de c?l?torie, a scris recent un articol pentru Huffington Post, în dorin?a de a-i înv??a pe oameni s? nu renun?e la visul lor de a c?l?tori, chiar dac? job-ul le ocup? mare parte din timp.

Practic? agnosticismul destina?iilor!

Flexibilitatea în alegerea unei destina?ii î?i va îng?dui s? valorifici cele mai mici tarife practicate de companiile aeriene! Pe de alt? parte, datele ?i destina?iile b?tute în cuie nu î?i dau aceast? posibilitate.

În ciuda pre?urilor în continu? cre?tere, înc? exist? oferte extraordinar de convenabile ce pot fi g?site prin intermediul motoarelor de c?utare specializate în domeniul c?l?toriilor.

Un astfel de motor de c?utare recomandat de Huffington Post este Kayak?s Explore, pentru func?ionalitatea sa. Ofer? userilor posibilitatea de a stabili parametrii în ceea ce prive?te cel mai mare pre? pe care sunt dispu?i s?-l pl?teasc? pentru un bilet c?tre absolut orice destina?ie, în orice perioad? de timp.

Cere sfaturi, dar urmeaz?-?i mereu instinctul!

Cu siguran?? nu vei dori ca la finalul vacan?ei s? ajungi la concluzia c? ai fost p?c?lit de cineva, a?a c? instinctul t?u este cel pe care trebuie s? te bazezi în luarea deciziei finale!

Este important ca în prealabil s? stai de vorb? cu cât mai mul?i speciali?ti în domeniu pentru a în?elege cum func?ioneaz? lucrurile ?i pentru a-?i face o p?rere în ceea ce prive?te media pere?urilor practicate.

Cu ajutorul forum-urilor de travel, platformei TripAdvisor, platformelor de social media ?i, nu în ultimul rând, al Google-ului, informarea este la îndemâna oricui.

Nu uita c? nimeni nu va gând în interesul t?u, a?a cum o faci tu însu?i!

Dup? ce ai consultat atât mediul online, cât ?i o serie de tour operatori, ia o decizie bazat? pe raportul calitate ? pre?!

Nu-?i fie team? s? faci totul de unul singur!

Pentru c?l?torii neexperimenta?i, cercetarea complexit??ii de rute, hoteluri ori itinerarii existente poate fi ceva intimidant, îns? mediul online ?i recenziile altora au f?cut acest lucru mult mai u?or de-a lungul timpului.

Ideal ar fi s? începi totul prin achizi?ionarea unui ghid pentru a repera o rut? general? în ?ar? sau regiunea de care e?ti interesat. Pasul urm?tor îl reprezint? cercetarea online (forum-uri, blog-uri, site-uri de specialitate) ?i achizi?ionarea primei (sau primelor dou?) nop?i de cazare pentru a l?sa deschis? porti?a c?tre recomand?ri f?cute la fa?a locului ?i schimb?ri de itinerariu.

Fii loial unei companii aeriene!

Avantajul faptului c? alegi s? c?l?tore?ti mereu cu aceea?i companie aerian? îl reprezint? punctele de loialitate care scad pre?ul ini?ial al biletului. Cu cât c?l?tore?ti mai mult, cu atât biletele vor fi mai ieftine!

În plus, trebuie s? te gânde?ti foarte bine când hot?r??ti s? folose?ti punctele de loialitate acumulate în achizi?ionarea unui bilet de avion. Uneori, exist? posibilitatea ca achitarea cu cash s? fie mai avantajoas?! Cum? Punctele primite înapoi pot fi multe ?i î?i pot folosi atunci când alegi o destina?ie îndep?rtat? pentru care în mod normal ai pl?ti un bilet de avion cu o suma foarte mare.

Sursa: www.agentiadepresamondena.com

Similar Posts