Alegerea unei case cu structur? din lemn a început s? devin? o abordare din ce în ce mai solicitat?. Ca atare, o construc?ie mai economic? ?i mai rapid?, poate avea la baz? câteva informa?ii care provin din proiectele caselor din lemn.

Ce informa?ii trebuie s? ?tii înainte s? demarezi proiectul casei din lemn?

Calitatea lemnului este principalul criteriu pentru ca o cas? pe o asemenea structur? s? fie bine construit?. Lemnul (recomandabil cel de brad) trebuie s? fie conform specifica?iilor din proiectul de execu?ie ?i implicit calculelor de rezisten?? ?i trebuie s? fie tratat adecvat împotriva d?un?torilor ?i ?anselor de a produce umiditate.

Avantajele construc?iei unei case de lemn

  • principalul avantaj al acestui tip de construc?ie este dat de pre? ?i rapiditatea cu care se execut? lucr?rile de construc?ie (comparativ cu cele de c?r?mid? sau ciment, de exemplu)
  • acestea sunt perfect integrabile în zone reziden?iale, în ora?, în afar? ora?ului ori la munte ca locuin?e de vacan??
  • respect? norme eco ?i sunt rezistente în eventualitatea producerii de cutremure
  • spre deosebire de construc?iile tradi?ionale, casele de lemn sunt mult mai u?or de înc?lzit ?i men?in o temperatur? constant? vreme îndelungat? (iarna – înc?peri c?lduroase ?i vara – cu aer pl?cut)
  • casele din lemn sunt mult mai spa?ioase, iar pere?ii construc?iilor sunt sub?iri

Dezavantajele construc?iei unei case de lemn

  • în eventualitatea în care materialul lemnos nu a fost tratat cu solu?iile potrivite, acesta poate avea o influen?? negativ? asupra rezisten?ei ?i umidit??ii
  • lemnul are nevoie de o serie de opera?iuni de între?inere de-a lungul timpului
  • lemnul nu antifoneaz? foarte bine propagarea zgmotelor
  • casele de lemn pot avea rezisten?? sc?zut? ?i în cazul producerii unui incediu
  • în ani, lemnul poate prezenta defecte care conduc la apari?ia acarienilor ?i a ciupercilor

Sursa: www.1design.ro

Similar Posts