C?utarea unui job poate fi un proces incredibil de frustrant. ?i-ai scris CV-ul, ai redactat ?i o scrisoare de inten?ie ?i ai aplicat la numeroase roluri, poate-poate vei fi contactat.

Dar când telefonul t?u tace ?i c?su?a de e-mail r?mâne goal?, poate fi tentant s? te întrebi ?Ce e în neregul? cu mine??. Nu e nimic în neregul? cu tine, îns? CV-ul t?u s-ar putea s? nu fie atât de perfect precum î?i imaginezi. Iat? ce poten?iale probleme ar putea fi.

1. CV-ul t?u nu este personalizat

De cele mai multe ori, cei care caut? un loc de munc? î?i adapteaz? CV-ul pentru a îndeplini cerin?ele generale ale tipului de job pentru care aplic?. Acesta este un mod bun de a începe. Îns?, pentru a-?i cre?te ?ansele de reu?it? cu aplicarea ta, încearc? s? faci mici personaliz?ri pentru fiecare companie în parte. De obicei, fiecare rol are cerin?e speciale. A?adar, crearea unui CV generalist poate face ca aplicarea ta s? se piard? printre altele similare.

2. CV-ul este greu de parcurs

Una dintre caracteristicile foarte importante care face ca un CV profesionist s? ias? în eviden?? în ochii poten?ialilor angajatori este structura sa uimitoare. Un CV bine structurat ar trebui s? fie u?or de parcurs. E necesar s? planifici din timp perspectiva general? ?i aspectul CV-ului t?u. Ignorarea acestor capitole poate conduce la un CV ce pare întocmit de un amator, iar el poate transmite un mesaj nepotrivit recrutorului.

3. Gre?elile gramaticale te descalific? în ochii recrutorilor

Acesta este un document care te reprezint? ?i gre?elile se vor reflecta negativ asupra imaginii tale. Verific?-?i CV-ul de mai multe ori ?i apoi trimite-l unui prieten care îl va putea analiza la rândul lui ?i-?i va oferi câteva critici constructive. O modalitate excelent? de a-?i verifica CV-ul este s? te a?ezi ?i s? îl cite?ti cu voce tare. Aceast? metod? î?i va semnaliza orice sec?iune care ar putea fi prea lung? sau ar putea avea nevoie de mai multe semne de punctua?ie.

4. Pauzele extrem de lungi în activitate sunt considerate semnale de alarm?

Dac? nu ai lucrat mai mult de 2 ani, recrutorii vor ezita s? ia în considerare candidatura ta. Unul sau doi ani de inactivitate sunt acceptabili, dar o absen?? mai lung? pe pia?a muncii ?i-ar putea afecta în mod substan?ial credibilitatea, iar recrutorii l-ar putea percepe drept un semnal de alarm?. Depinde ?i de industria în care activezi; unele sectoare evolueaz? foarte repede ?i o pauz? prea lung? va însemna c? nu mai e?ti familiarizat cu ultimele tendin?e.

5. Nu ai niciun curs de specializare în CV, dar vrei un prim job în IT

Cu to?ii ne dorim un job mai bine pl?tit într-o industrie de viitor, îns? nu e de ajuns s?-?i faci un CV f?r? gre?eli gramaticale ?i s? aplici la toate joburile de junior care-?i ies în cale. Recomandat ar fi s? urmezi ?i un curs de profil pentru a înv??a bazele IT-ului.

Sursa: www.elle.ro | Mihaela Pascari
Similar Posts