Ai auzit despre casele construite cu tehnic? Cob? Sunt case cu arhitectur? organic?, ce au linii rotunjite blânde, construite dintr-un amestec de p?mânt argilos, lutos, paie, nisip ?i ap?, construite simplu, modelate manual, f?r? cofraje. Ni?te ciud??enii, ar spune unii, în timp ce al?ii le g?sesc fermec?toare, atât prin prisma designului, cât ?i prin prisma costurilor de construc?ie ?i nu în ultimul rând al propriet??ilor de rezisten?? ?i termice pe care le prezint?.

Casele din Cob sunt printre primele case construite vreodat? de omenire. Nu neap?rat din nevoia omului de a fi aproape de natur?, cât, mai degrab?, din lipsa altor materiale pentru construc?ie. În locurile unde lemnul era greu de g?sit, solul pe care c?lcau oamenii era cel mai la îndemân? material din care se f?ceau locuin?e.

Istoria caselor de cob

Ne întoarcem în timp ?i, dac? moda revine la înc?l??minte ?i haine, putem spune c? revine moda ?i-n ceea ce prive?te locuin?ele, respectiv materialele de construc?ie. Mai precis, încet-încet se revine la casele din lut, mult c?utate în ??rile dezvoltate din Vest. Da, revenim la casele bunicilor, cele în care ne-am petrecut copil?ria, unde iarna era cald ?i bine, iar vara r?coarea mult dorit?. Din p?cate, aceste case au disp?rut o bun? bucat? de vreme (60-120 de ani), din cauza reputa?iei c? ar fi case pentru s?raci, c?ci ele sunt ieftine ?i eficiente.

Exist? case din cob care au rezistat mult mai bine decât alte tipuri de case dup? uragane, unele dintre ele rezist? ?i 500 de ani. În Oltenia, ?i azi pot fi observate multe locuin?e din lut care, modernizate între timp, bine între?inute, au suta de ani. În România, nu e înc? un trend, dar încet-încet lumea î?i îndreapt? din nou aten?ia ?i c?tre acest gen de locuin?e.

Cum ridic?m o cas? Cob?

Pentru ridicarea unei case din Cob sunt mai multe variante, îns? funda?ia ar trebui s? aib? 80 de centimetri adâncime, iar pere?ii s? fie la?i de 60 de centimetri. Amestecul de elemente se fr?mânt? foarte bine, pân? ajunge la consisten?a unui aluat de pâine.

Reguli de construc?ie

  • Casele trebuie construite pe structuri de lemn, iar zidurile ce compartimenteaz? locuin?a sunt din cob (p?mânt argilos/lutos, paie, nisip ?i ap?).
  • Funda?ia va fi realizat? din piatr?, c?r?mid? ?i va fi cât mai lat? pentru a suporta pere?i gro?i, cam de 45-60 cm. Conteaz? ?i în?l?imea funda?iei. Trebuie s? fie cât mai înalt? pentru a fi ferit? de umezeal?. Nu folosi?i beton la funda?ie. Va atrage umezeal?, exact elementul de care trebuie s? va feri?i.
  • Hidroizola?ia trebuie s? fie de bun? calitate.
  • Strea?ina casei, acoperi?ul trebuie s? fie cât mai largi pentru a feri pere?ii de umezeal?.

Care sunt costurile?

Având în vedere c? provenien?a Cobului este în natur?, nici costurile nu sunt uria?e. Depinde îns? de proiect, de dimensiunea locuin?ei. O cas? decent? din Cob poate fi construit? cu 3.000 euro pân? la 10.000 euro. Cu toate acestea, costul poate varia în func?ie de condin?iile climatice, loca?ie ?i dimensiunea casei. Costul de baz?, totu?i, poate fi undeva în jur de 3000 ? 5000 euro. A?adar, avem o cas? din cele mai pu?in costisitoare materiale de construc?ie.

Cât dureaz? s? v? muta?i în casa din Cob?

Ei bine, în acest caz trebuie s? v? înarma?i cu r?bdare. Cine nu are r?bdare ?i prieteni mul?i, nu ar trebui s?-?i îndrepte aten?ia c?tre o astfel de locuin??. Numai un perete cu dou? etaje se construie?te în dou? luni. ?i aste doar pe timp de soare. În acest ritm, se poate muta în cas? în aproximativ un an de zile. Ca ?i avantaj, un perete din lut odat? construit este finalizat pentru c? ?evile ?i cablurile electrice sunt a?ezate la locul lor f?r? s? se mai intervin? cu rigips, retu?uri, finisaje, izola?ii etc.

Avantajele unei case din Cob:

  • Materiale naturale, nepoluate, eficiente, economice, care se pot g??i oriunde, chiar ?i pe terenul unde se va ridica casa.
  • Vara, în locuin?? va fi r?coare, iar iarna cald ?i bine. Temperaturile se vor men?ine constante, iar cu timpul se pot economisi ?i 75 procente cu costurile pentru înc?lzire/r?cire.
  • Rezisten?? la seisme ?i incendii (dac? alegi s? folose?ti tencuial? de argil?).
  • Pe termen lung, costurile cu între?inerea ?i renovarea vor fi mai mici decât în cazul unei case standard.

Dac? au atâtea avantaje, de ce au disp?rut la un moment dat casele din chirpici/Cob? Ei bine, speciali?tii din domeniul construc?iilor pun chestia aceast? ?i pe seama mediatiz?rii, a televiziunii, ce a promovat alte produse, cum ar fi locuin?ele din ciment. Numai c?, între timp, oamenii ?i-au cam dat seama c? mult mai multe sunt avantajele unei case din lut.

Înva?? s?-?i faci singur casa din Cob

Arhitecta Ileana Mavrodin organizeaz? tabere de var? în care le explic? participan?ilor pas cu pas cum se construie?te o cas? de cob, pornind de la funda?ii ?i zid?rii, la tencuieli, vopsele naturale ?i modelare. Taberele au ?i o component? practic?, prin care cursan?ii pun mâna la treab? ?i fac pere?i de cob, tencuieli de lut cu nisip, lut cu var ?i nisip, var cu nisip, vopsele naturale ?i zid?rii decorative cu sticle înglobate ?i basorelief.

Modele de case din Cob

Sursa: www.renovat.ro

Similar Posts