Unele joburi sunt potrivite pentru anumite tipuri de personalit??i. Este important s? potrive?ti ceea ce faci în fiecare zi cu personalitatea ta.

În 1960, un psiholog a creat o hart? aproape universal acceptat? a ?ase tipuri ocupa?ionale bazate pe personalitate. Include ?ase tr?s?turi cheie: realist, investigativ, întreprinz?tor, conven?ional, artistic ?i social. La urma urmei, persoanele introvertite ?i cele extrovertite atrag energia din diferite locuri – extroverti?ii de la al?i oameni, introverti?ii din timpul petrecut singuri.

Care sunt cele mai bune joburi pentru persoanele introvertite? Iat? câteva pe care ar trebui s? le ia ace?tia în considerare!

Arhitect sau constructor

Cercet?rile arat? c? persoanele introvertite sunt realiste ?i investigative. Tipului realist tinde s?-i plac? activit??ile fizice, cum ar fi construirea de obiecte cu unelte sau ma?ini, preg?tindu-l pentru o carier? în care î?i va folosi mâinile ?i mintea pentru a finaliza proiectele.

Exist? ?anse mici s? g?se?ti un introvertit realist ca solist al unei trupe, dar s-ar putea s? lucreze în continuare cu oamenii, doar c? în moduri diferite. Aptitudinile fizice sunt importante pentru el, apreciind lucrurile practice ?i utile pe care oamenii le pot atinge ?i vedea.

Liber profesionist

O zi întreag? petrecut? cu un proiect de design sau cu manuscrise de 10.000 de cuvinte ar putea p?rea o pedeaps? pentru un extrovertit, îns? o persoan? introvertit? va înflori în acest caz. Tinde s? fie atras? mai mult de pozi?ii care au un element al singur?t??ii, cum ar fi contabilitatea, ingineria, scrisul sau conducerea camioanelor. Unele cercet?ri au constatat c? dou? treimi din informaticieni sunt introverti?i.

Veterinar sau gr?dinar

Poate c? introverti?ilor nu le place s? lucreze cu oameni, dar nu este neobi?nuit ca ace?tia s? lucreze cu plante sau cu animale. Introverti?ii reali?ti prefer? ocupa?iile care le permit s? lucreze în aer liber.

Om de ?tiin??, matematician sau consilier financiar

Latura investigativ? a introverti?ilor înflore?te ?i în cercetarea ?tiin?ific?. Abilit??ile lor matematice ?i capacitatea de a analiza ?i de a rezolva puzzle-uri sunt importante pentru ace?tia. Apreciaz? dezvoltarea cuno?tin?elor ?tiin?ifice. Lucr?rile de laborator ?i programarea sunt perfecte pentru introverti?i, deoarece aceste pozi?ii sunt adesea solitare, f?r? a cere un contact prea mare cu al?i oameni.

Manager

Ar fi logic ca o persoan? carismatic? ?i sociabil? s? fie la conducerea unei companii, nu? Se pare c? acest lucru nu este neap?rat adev?rat. Un studiu realizat pe parcursul a 10 ani, care a studiat peste 17.000 de manageri, a constatat c? introverti?ii au mai multe ?anse s? dep??easc? a?tept?rile unui consiliu ?i ale investitorilor. Unii cercet?tori sugereaz? c? un lider introvertit ?tie s? asculte ?i este mai receptiv la sugestii decât un extrovertit.

Sursa: www.eva.ro

Similar Posts