Cu to?ii ?tim c? fructele sau legumele mâncate în stare cât mai proasp?t? reprezint? un stil de via?? s?n?tos. Totu?i, fructele ?i legumele pot fi murdare, pot avea coaja acoperit? de substan?e chimice sau pot fi acoperite de acea cear? protectoare care le face s? reziste la transport ?i s? nu se strice.

Desigur, sub nicio form? nu recomand?m pentru sp?lare folosirea s?punului deoarece poate intra în legume sau în fructe ?i î?i poate da stomacul peste cap. Nici apa fierbinte nu este o solu?ie, deoarece aceasta va începe procesul de g?tire al legumelor sau al fructelor ?i este o cale de intrare a microorganismelor în produse.

Cea mai simpl? solu?ie r?mâne bicarbonatul de sodiu, a?a c? o s? î?i explic?m ce trebuie s? faci exact. Astfel, vei putea îndep?rta mizeria, reziduurile chimice ?i alte substan?e de pe fructele ?i legumele pe care vrei s? le m?nânci.

Dac? vrei s? cure?i fructele în chiuvet?, asigur?-te c? aceasta este dezinfectat? corespuz?tor. Umple 2/3 din chiuvet? cu ap? rece, îns? asigur?-te c? la?i loc ?i pentru fructe. A?adar, pune ap? în func?ie de cantitatea de fructe pe care ai cump?rat-o. Dup? aceea, pune 3-4 linguri de bicarbonat ?i amestec? apa pentru a dizolva acel praf alb.

Acum, pune fructele în solu?ia cu ap? ?i bicarbonat de sodiu ?i las?-le s? stea 12-15 minute. Po?i amesteca de câteva ori pentru a te asigura c? fructele sunt cur??ate uniform.

Dup? ce ai cur??at fructele cum trebuie, scoate-le din chiuvet? ?i las?-le s? se usuce înainte s? le consumi. Po?i folosi ?i ni?te prosoape de hârtie pentru a te asigura c? apa este absorbit? mai repede.

Sursa: www.cumsa.ro

Similar Posts