Aplica?ia Myra, un sprijin pentru cei peste 60% dintre tinerii României, c?rora nimeni din familie nu le vorbe?te despre educa?ie sexual?. Cuprinde informa?ii despre rela?ii, violen?? sexual?, metode de contracep?ie, menstrua?ie, boli cu transmitere sexual?, sarcin?, fertilitate ?i igien?.

Aplica?ia Myra (denumire rezultat? în urma unui joc de cuvinte pornind de la expresia ?My rights?) este dezvoltat? de Asocia?ia SECS, organiza?ie care promoveaz? din 1990 dreptul la s?n?tate sexual? ?i reproductiv? în România, fiind cea mai longeviv? în domeniu. Myra ofer? utilizatorilor informa?ii formulate de speciali?ti din Federa?ia Interna?ional? de Planificare Familial? împreun? cu SECS ?i alte dou? ONG-uri, din acela?i domeniu, din Serbia ?i Bulgaria. Datorit? acestei colabor?ri aplica?ia poate fi desc?rcat? în limba român?, sârb?, bulgar? sau englez?.

Myra include sec?iuni ca ?Despre rela?iile mele ?i starea de bine?, ?(Cred c?) sunt îns?rcinat??, ?Corpul, igiena ?i sexul? etc., un instrument de urm?rire a perioadei fertile (calendar al fertilit??ii), precum ?i o sec?iune cu contacte utile pentru planificare familial? sau pentru cazuri de violen?? domestic?.

Ca s?-?i fac? un cont, tân?rul sau adultul poate s?-?i seteze o parol?, pentru a avea intimitate, iar apoi s? aleag? una dintre cele dou? variante pentru aplica?ie: pentru genul feminin sau genul masculin (au con?inut similar, cu câteva excep?ii).

?tim c? este o problem? c? nu includem o treia categorie care s? fie pentru persoanele genderfluid (vor s? r?mân? flexibili în privin?a identit??ii de gen, nu s? adopte o singur? defini?ie restrâns? – n.r.) sau transgender, îns? ne dorim s? dezvolt?m aplica?ia. Deocamdat? ne intereseaz? s? ajungem la cât mai mul?i tineri din comunit??ile dezavantajate ?i la mediatorii care lucreaz? cu ei?, explic? Carmen ?uraianu, pre?edinta organiza?iei.

Accesul tinerilor din astfel de medii la servicii medicale este mult mai dificil. A?a se face c? ei ajung adesea ?în situa?ii în care nu pot discuta cu un specialist despre dilemele, problemele sau nevoile lor?, mai explic? cei de la SECS.

Aplica?ia Myra se poate desc?rca gratuit de pe platformele Google Play ?i App Store, aceasta fiind optimizat? atât pentru sistemul Android cât ?i pentru iOS.

Sursa: www.scoala9.ro

Similar Posts