Blogul din România al produc?torului de solu?ii de securitate Eset împ?rt??e?te care sunt manifest?rile de evitat pe Facebook. Un principiu cheie care nu trebuie uitat este c? ?ceea ce se posteaz? pe internet r?mâne pe internet? ? probabil pentru totdeauna ?i pentru a fi v?zut de întreaga lume.

Dac? nu v? gândi?i suficient de mult la ceea ce distribui?i online, o eroare de judecat? ar putea reveni ?i v? va afecta mai târziu în via??. Acest lucru poate fi valabil mai ales pentru perspectivele de carier?, dac? a?i fost implicat într-unele dintre comportamentele nedorite care se întâmpl? mult prea des pe internet, cum ar fi: cyberbullying, jigniri, partajarea con?inutului jignitor ?i insensibil sau urm?rirea unor pagini ?i grupuri discutabile?, arat? Eset.

Internetul este plin de pove?ti despre oameni ale c?ror admiteri la facultate au fost anulate sau le-au fost retrase ofertele de munc? când a fost descoperit? o postare neadecvat? pe re?elele sociale din trecut sau prezent. Acest lucru este valabil ?i ast?zi, mai ales dac? o persoan? cere o pozi?ie profitabil? ? cu cât este mai important? pozi?ia din companie, cu atât procesul de verificare este mai aprofundat.

Ar trebui s? v? gândi?i întotdeauna la ceea ce posta?i ?i la modul în care con?inutul pe care îl distribui?i poate trece proba timpului. Un videoclip care poate p?rea amuzant la vremea public?rii se poate dovedi a fi ofensator sau jenant pe termen lung sau poate c? echipa dvs. sportiv? preferat? s-a descurcat slab ?i a?i folosit un limbaj mai pu?in pl?cut pentru a v? desc?rca ? acest lucru s-ar putea reflecta asupra temperamentului dvs. Alternativ, pute?i împ?rt??i un meme care vi se poate p?rea amuzant, dar care îi va insulta pe al?ii. O regul? bun? ar fi s? nu împ?rt??i?i ceva ce nu v-a?i sim?i confortabil s? ar?ta?i p?rin?ilor sau bunicilor”, arat? sursa citat?.

Interviurile pot depinde de ceea ce postezi pe Facebook
Speciali?tii în resurse umane pot face o analiz? aprofundat? a prezen?ei pe re?elele sociale a poten?ialilor candida?i, pentru a c?uta orice semnal de alarm? sau con?inut îndoielnic pe care l-ar putea men?iona în timpul procesului de interviu, potrivit Mediafax.

De asemenea, este nevoie de aten?ie la comentarii

O mul?ime de site-uri de ?tiri ?i media v? permit s? comenta?i sub articolele lor utilizând contul dvs. de Facebook, f?r? a fi nevoie s? v? abona?i la site de fiecare dat? când dori?i s? participa?i la o discu?ie. Aceste dezbateri au adesea tendin?a de a fi aprinse, în special cele referitoare la articole despre subiecte de actualitate sau teme sensibile. ?i uneori ne permitem s? ne angren?m în argumente care pot fi evitate în totalitate.

Temperamentele sunt agitate, se spun cuvinte, comentariile sunt interpretate gre?it ?i v? g?si?i în mijlocul unei furtuni perfecte. Cu toate acestea, suntem cu to?ii oameni ?i uneori reac?ion?m la impulsul momentului ?i, în moduri în care am putea regreta mai târziu. Dar chiar ?i în mijlocul unei dezbateri aprinse, este inacceptabil s? începe?i s? h?r?ui?i cibernetic persoanele care nu sunt de aceea?i opinie cu a dvs. ? da, se întâmpl? ?i la adul?i ? umilindu-i, f?când glume deplasate sau chiar aruncând cu insulte. Cel mai bun scenariu este s? evita?i sec?iunile de comentarii. Dac? totu?i dori?i s? v? spune?i opinia, atunci inspira?i adânc ?i fi?i cât se poate de politicos atunci când încerca?i s? v? spune?i ideea ?i gândi?i-v? de dou? ori înainte s? ap?sa?i send?.

Confiden?ialitatea ?i securitatea profilului de Facebook
Confiden?ialitatea este un sfat general, care se aplic? tuturor aspectelor vie?ii digitale ?i nu doar p?r?ii profesionale.

Deoarece majoritatea dintre noi de?inem un cont Facebook de ani de zile, ar fi potrivit s? efectua?i un audit de confiden?ialitate ?i securitate al profilului dvs. cel pu?in o dat? pe an. Începe?i examinând ce informa?ii sunt disponibile publicului dac? v? este c?utat profilul, apoi bloca?i-le corespunz?tor. Nu este nevoie s? împ?rt??i?i altceva decât minimul cu str?inii. Nu ?ti?i niciodat? cine s-ar putea s? v? urm?reasc?, iar împ?rt??irea excesiv? ar putea permite str?inilor s? v? urm?reasc? obsesiv.

Trecând mai departe, ar trebui s? v? analiza?i post?rile: nu este nevoie s? ave?i toate post?rile anterioare vizibile pentru toat? lumea. De asemenea, acest lucru ajut? la prevenirea poten?ialilor atacatori de a crea o imagine cuprinz?toare despre dvs. ?i obiceiurile dvs. care ar putea fi exploatate în viitor.

Vorbind despre poten?ialii actori de amenin?are, ar trebui s? face?i o analiz? profund? în lista de prieteni ?i s? elimina?i pe oricine nu cunoa?te?i sau persoanele pe care nu v? aminti?i s? le fi ad?ugat în list?. Pentru o prezentare complet? a modului în care v? pute?i securiza contul ?i datele Facebook, pute?i consulta articolul nostru detaliat privind set?rile de confiden?ialitate Facebook”, conform blogului din România al produc?torului de solu?ii de securitate Eset.

Totodat?, este prudent s? reflect?m asupra lucrurilor pe care le-am partajat deja ?i asupra post?rilor ?i fotografiilor pe care inten?ion?m s? le post?m:

Este posibil s? nu ?ti?i cum vor fi percepute comentariile ?i post?rile dvs. în viitor, dar este întotdeauna bine s? v? planifica?i din timp, astfel încât trecutul dvs. digital s? nu revin? pentru a v? afecta?.

Sursa: www.descopera.ro

Similar Posts