Ai musafiri la cin? ?i nu e?ti prea sigur de cum trebuie a?ezate tacâmurile? Noi î?i vom ar?ta care sunt regulile prev?zute de codul manierelor.

Modul cum a?ez?m tacâmurile la mas? depinde în mare m?sur? de meniul planificat, de num?rul de feluri de mâncare, de rangul întâlnirii, de vesel?, tacâmurile ?i paharele pe care le avem la dispozi?ie, de num?rul musafirilor ?i de dimesiunile mesei.

Similar Posts